fbpx

Przeznaczenie pomiarów oświetlenia

Każdy pomiar oświetlenia, a w szczególności jego natężenia ma swoje przeznaczenie. Przeważnie pomiary są wykonywane z uwagi na zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy, z inicjatywy pracodawcy, czasami dla potrzeb związanych z weryfikacją projektu technicznego. Wykonujemy pomiary oświetlenia na zlecenie zamawiającego, dla potrzeb:

  • Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Sanepidu,
  • ekspertyz powykonawczych,
  • raportów technicznych,
  • oceny ryzyka zawodowego,
  • postępowania powypadkowego,
  • i innych.

W zależności od przeznaczenia protokołu pomiarów natężenia oświetlenia musi spełniać dodatkowe wymagania i uzasadnienia. W protokołach dla PIP i SANEPID niezmiernie ważne jest uzasadnienie wyników pomiarów do w. W przypadku pomiarów powykonawczych i technicznych wystarczające jest przedstawienie wyników i wskazanie możliwych odniesień, ze wskazaniem możliwości kontroli wyników. Protokoły dla straży mają swoją specyfikę podporządkowaną zabezpieczeniu ppoż..