fbpx

Pomiar odbicia światła

Każda powierzchnia w jakiś sposób odbija światło. Zasadniczo wyróżnia się cztery rodzaje odbicia światła od powierzchni:

 • Odbicie kierunkowe, zwane również zwierciadlanym.
 • Odbicie równomiernie rozproszone, lambertowskie
 • Odbicie kierunkowo-rozproszone.
 • Odbicie współpodróżne.

Odbicie kierunkowe, zwane również zwierciadlanym

Odbicie zwierciadlane  następuje wówczas, gdy światło pada na powierzchnię nieprzezroczystą o bardzo dużej gładkości.

Odbicie równomiernie rozproszone

Światło padające na chropowatą powierzchnię odbija się i rozprasza równomiernie na całej powierzchni. Cecha ta jest niezależna od kierunku padania wiązki światła. W tym przypadku o odbiciu decyduje stopień chropowatości powierzchni.

Odbicie kierunkowo-rozproszone

Cechą charakterystyczną odbicia kierunkowo rozproszonego jest pewien stopień połyskliwości powierzchni odbijającej, zależny od kierunku obserwacji.

Odbicie współpodróżne

Jest to szczególny rodzaj odbicia powodujący powrót wiązki światła do źródła. Na przykład światła odblaskowe.

Polska Norma 12464-1 skupia się na odbiciu równomiernie rozproszonym

Powołana norma zaleca, aby współczynnik odbicia dla powierzchni rozpraszających we wnętrzu wynosił odpowiednio:

 • Sufity – 0,7-0,9
 • Ściany – 0,5-0,8
 • Podłogi – 0,2-0,4
 • Głownie elementy wyposażenia – 0,2-0,7

Pomiar współczynnika odbicia

Metoda ma zastosowanie jedynie do powierzchni równomiernie rozpraszających, czyli przeważnie matowych. Sam pomiar wykonywany jest kilkukrotnie i z wyników pomiarów obliczane jest średnie natężenie oświetlenia światła padającego i odbitego.

Pomiar natężenia światła padającego

Pomiar wykonywany jest w kilku punktach pomiarowych, bezpośrednio na powierzchni odbijająco-rozpraszającej (ścianie, suficie, podłodze, sprzęcie itd.

Pomiar natężenia światła odbitego

Pomiar wykonywany jest w tych samych punktach pomiarowych, w których mierzono światło padające, jednak w odległości około 30 cm od tej powierzchni, w kierunku do powierzchni.

Obliczenie współczynnika odbicia

 • <Eo> – Średnie natężenie światła odbitego.
 • <Ep> – Średnie natężenie światła padającego.
 • Eo – Wynik pomiaru światła odbitego.
 • Ep – Wynik pomiaru światła padającego.
 • n – ilość pomiarów.
 • ρ – wartość współczynnika odbicia.