fbpx

Kwalifikacje

Żaden przepis nie określa, jakie uprawnienia są niezbędne do wykonania pomiarów natężenia oświetlenia ponieważ oświetlenie zaliczane jest do czynników uciążliwych. Instytucje i organy kontrolne wymagają jedynie potwierdzenia kwalifikacji związanych z pomiarami oświetlenia. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji, kwestionują wyniki pomiarów oraz ich interpretację. Z tego powodu do protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia zawsze dołączane są kopie potwierdzające kwalifikacje pomiarowca.

Posiadamy wszystkie niezbędne kwalifikacje potrzebne do prowadzenia pomiarów oświetlenia oraz wiedzę. Wszystko potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.