fbpx

Podstawowe wielkości fotometryczne

Strumień świetlny

Wielkość fizyczna z dziedziny fotometrii wizualnej określająca całkowitą moc światła emitowanego z danego źródła światła mogącego wywołać określone wrażenie wzrokowe. Strumień świetlny oznaczany jest literą Φ. 

  • Jednostka miary: lumen (lm)

Światłość

Wielkość charakteryzująca wizualną jasność źródła światła. Światłość jest podstawową wielkością w fotometrii wizualnej.

  • Jednostka miary: kandela (ca)

Natężenie oświetlenia

Gęstość strumienia świetlnego padającego na powierzchnię. Iluminancja.

  • Jednostka: lux (lx)

Luminancja

Wielkość będąca miarą natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku. Opisuje ilość światła, które przechodzi lub jest emitowane przez określoną powierzchnię i mieści się w zadanym kącie bryłowym. Miara wrażenia wzrokowego, które odbiera oko ze świecącej powierzchni.

  • Jednostka: cd/m2
    Można się także spotkać z jednostką „nit” (nt).

Współczynnik odbicia

Stosunek strumienia świetlnego odbitego Φ  do strumienia świetlnego padającego Φ.

  • ρ=Φodbitepadające

Dodaj komentarz