fbpx

Pomiar odbicia światła

Każda powierzchnia w jakiś sposób odbija światło. Zasadniczo wyróżnia się cztery rodzaje odbicia światła od powierzchni: Odbicie kierunkowe, zwane również zwierciadlanym. Odbicie równomiernie rozproszone, lambertowskie Odbicie kierunkowo-rozproszone. Odbicie współpodróżne.

Rozporządzenie

Oświetlenie stanowiska pracy z komputerem znalazło swoje unormowanie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. § 5. 1. Pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy w aspekcie: 3) obciążenia… Czytaj dalej Rozporządzenie