fbpx

Podstawowe wielkości fotometryczne

Strumień świetlny

Wielkość fizyczna z dziedziny fotometrii wizualnej określająca całkowitą moc światła emitowanego z danego źródła światła mogącego wywołać określone wrażenie wzrokowe. Strumień świetlny oznaczany jest literą Φ. 

  • Jednostka miary: lumen (lm)

Read More

Dobór oświetlenia ze względu na rodzaj wykonywanej pracy

Natężenie oświetlenia na danym stanowisku pracy określa Polaka Norma 12464-1. Jednak wykaz działań i działalności zawarty w powołanej normie może bardzo często sprawiać kłopot z zaszeregowaniem danego stanowiska do określonej grupy, a co za tym idzie ustalić odpowiednie warunki oświetlenia i jego natężenia.

W takich sytuacjach niezbędne jest wyliczenie właściwych parametrów oświetlenia stanowiska pracy posługując się kryterium wielkości pozornej oraz stopniem trudności pracy wzrokowej. Read More

Otoczenie świetlne

Wymagania związane z oświetleniem wynikają z podstawowych, trzech potrzeb człowieka:

  • Komfortu widzenia.
  • Wydolności wzrokowej.
  • Bezpieczeństwa

Read More

Kąt bryłowy

Część przestrzeni ograniczona przez półproste wychodzące z ustalonego punktu, zwanego wierzchołkiem kąta bryłowego, przechodzące przez ustaloną krzywą zamkniętą.

Read More

Pomiar odbicia światła

Każda powierzchnia w jakiś sposób odbija światło. Zasadniczo wyróżnia się cztery rodzaje odbicia światła od powierzchni:

  • Odbicie kierunkowe, zwane również zwierciadlanym.
  • Odbicie równomiernie rozproszone, lambertowskie
  • Odbicie kierunkowo-rozproszone.
  • Odbicie współpodróżne.

Read More