fbpx

Barwa światła

Barwa światła ma bardzo duże znaczenie zarówno w życiu codziennym, jak i przy oświetleniu stanowiska pracy. Zwykło się mówić o światle ciepłym, albo zimnym. Read More

Światło widzialne

Światło widzialne, jest tylko małą częścią promieniowania elektromagnetycznego jaka do nas dociera. Jest to część widma elektromagnetycznego, na którą reaguje oko ludzkie. Człowiek widzi zakres widmowy pomiędzy 380, a 750 nm (nanometrów). Read More