fbpx
  • Tu jesteś:
  • Pomiary natężenia oświetlenia tel. 737627522

Podstawowe wielkości fotometryczne

Strumień świetlny

Wielkość fizyczna z dziedziny fotometrii wizualnej określająca całkowitą moc światła emitowanego z danego źródła światła mogącego wywołać określone wrażenie wzrokowe. Strumień świetlny oznaczany jest literą Φ. 

  • Jednostka miary: lumen (lm)

Read More

Dobór oświetlenia ze względu na rodzaj wykonywanej pracy

Natężenie oświetlenia na danym stanowisku pracy określa Polaka Norma 12464-1. Jednak wykaz działań i działalności zawarty w powołanej normie może bardzo często sprawiać kłopot z zaszeregowaniem danego stanowiska do określonej grupy, a co za tym idzie ustalić odpowiednie warunki oświetlenia i jego natężenia.

W takich sytuacjach niezbędne jest wyliczenie właściwych parametrów oświetlenia stanowiska pracy posługując się kryterium wielkości pozornej oraz stopniem trudności pracy wzrokowej. Read More

Otoczenie świetlne

Wymagania związane z oświetleniem wynikają z podstawowych, trzech potrzeb człowieka:

  • Komfortu widzenia.
  • Wydolności wzrokowej.
  • Bezpieczeństwa

Read More

Kąt bryłowy

Część przestrzeni ograniczona przez półproste wychodzące z ustalonego punktu, zwanego wierzchołkiem kąta bryłowego, przechodzące przez ustaloną krzywą zamkniętą.

Read More

Pomiar odbicia światła

Każda powierzchnia w jakiś sposób odbija światło. Zasadniczo wyróżnia się cztery rodzaje odbicia światła od powierzchni:

  • Odbicie kierunkowe, zwane również zwierciadlanym.
  • Odbicie równomiernie rozproszone, lambertowskie
  • Odbicie kierunkowo-rozproszone.
  • Odbicie współpodróżne.

Read More

Rozporządzenie

Oświetlenie stanowiska pracy z komputerem znalazło swoje unormowanie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

§ 5. 1. Pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy w aspekcie:

3) obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,

4) obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem,

9. 1. Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:

a. poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach,

b. należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.

9. 2. Dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowego, pod warunkiem, że będą to oprawy nie powodujące olśnienia.

Instalacje kolejowe

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Miejsca pracy we wnętrzach

Obszary transportu – Instalacje kolejowe Read More

Porty lotnicze

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Miejsca pracy we wnętrzach

Obszary transportu – Porty lotnicze Read More