fbpx

Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Miejsca pracy we wnętrzach

Działalność przemysłowa i rzemieślnicza  – Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny

Tabela 5.11

 • Produkcja kabli i przewodów – 300lx
 • Uzwojenie
  • duże cewki – 300lx
  • średnie cewki – 500lx
  • małe cewki – 750lx
 • Impregnacja cewek – 300lx
 • Galwanizowanie – 300lx
 • Montaż
  • zgrubny, np duże transformatory – 300lx
  • średni, np tablice rozdzielcze – 500lx
  • dokładny, np telefony, radia, sprzęt IT – 750lx
  • precyzyjny, np sprzęt pomiarowy, płytki obwodów drukowanych – 1000lx
 • Warsztaty elektroniczne, sprawdzanie, regulacja – 1500lx

bhpowiec

Dodaj komentarz