fbpx

Światło widzialne

Światło widzialne, jest tylko małą częścią promieniowania elektromagnetycznego jaka do nas dociera. Jest to część widma elektromagnetycznego, na którą reaguje oko ludzkie. Człowiek widzi zakres widmowy pomiędzy 380, a 750 nm (nanometrów).

Odpowiednie oświetlenie ma bardzo duże znaczenie dla życia codziennego, pracy, a co za tym idzie komfortu widzenia i bezpieczeństwa wykonywanych prac.

W zależności od przeznaczenia danego źródła światła powinno się dobierać je z uwzględnieniem specyfiki oświetlenia dla danego miejsca pracy.

Odpowiednio dobrane źródła światła zmniejszają obciążenie wzroku podnoszą komfort pracy.