fbpx

Światło dzienne

Pomiary oświetlenia światłem dziennym prowadzi się w celach weryfikacji projektu i sprowadza się do wyznaczenia współczynnika oświetlenia dziennego dla wnętrza obiektu.

Wykonanie pomiaru zależne jest od panujących warunków pogodowych, najlepiej wykonywać pomiar przy zachmurzonym niebie, ale bez opadów deszczu lub śniegu.

Testem możliwości wykonania pomiaru jest, pomiar natężenia nieboskłonu. Wynik pomiaru natężenia nieboskłonu powinien mieścić się w przedziale od 5000 lx do 30000 lx. Jeśli warunki pomiaru są spełnione, wyznacza się punkty pomiarowe we wnętrzu obiektu. Ilość i rozmieszczenie punktów pomiarowych uzależnione jest od sposobu oświetlenia pomieszczenia (okna, drzwi, świetliki itd.)

Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów dokonuje się wyliczenia współczynnika oświetlenia dziennego, co daje obraz oświetlenia pomieszczenia, czy jest właściwie oświetlone, czy też niedoświetlone.

Oprócz wyznaczenia współczynnika oświetlenia dziennego wyliczany jest współczynnik równomierności oświetlenia.