fbpx

Pomiary oświetlenia awaryjnego

Oświetlenia awaryjne należy do systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego i znajduje zwoje unormowanie w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz PN-EN 1838. Traktowane jest jako urządzenie przeciwpożarowe.Pomiar oświetlenia awaryjnego obejmuje wykonanie pomiarów dla:

  • Drogi ewakuacyjnej,
  • strefy otwartej,
  • strefy wysokiego ryzyka,
  • miejsca zainstalowania urządzeń przeciwpożarowych.

Oprócz pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego wykonywany jest audyt oświetlenia awaryjnego obejmujący sprawdzenie czasu reakcji, czyli czas zadziałania i czas działania itd.

Audyt prowadzony jest zgodnie z wymaganiami dla urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zgodnie z wytycznymi, kontrola oświetlenia awaryjnego powinna być wykonywana raz do roku.