fbpx
 • Tu jesteś:
 • Pomiary natężenia oświetlenia tel. 737627522

Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiar natężenia oświetlenia jest wykonany, zgodnie z obowiązującymi normami pomiarowymi. Wykonuje się go przeważnie dla światła sztucznego. Każdy pomiar musi być wykonany bez dostępu światła naturalnego, tego wymagają przepisy zawarte w normach. Każdy pomiar wykonany przy świetle mieszanym, dziennym i sztucznym jest odrzucany przez audytorów.

Pomiary oświetlenia powinny być wykonywane na każdym stanowisku pracy oraz w pomieszczeniach oświatowych i służby zdrowia.

 • Pomiary oświetlenia wykonuje się w placówkach edukacyjnych, takich jak:
  • żłobki,
  • przedszkola,
  • szkoły,
  • uczelnie,
  • pracownie dydaktyczne.
 • Zakładach przemysłowych i rzemieślniczych, fabrykach.
 • Obiektach handlowych, takich jak:
  • sklepy,
  • galerie handlowe.
 • Gastronomicznych, takich jak:
  • restauracje,
  • bary,
  • buby,
  • itp.
  • Obiektach użyteczności publicznej, takich jak:
   • muzea,
   • kina,
   • teatry.
   • baseny,
   • hale sportowe,
   • pływalnie,
   • siłownie,
   • parkingi
   • itd.
  • W biurach:

Dobre oświetlenie sprzyja wydajności pracy, zabezpiecza przed wypadkami w pracy, minimalizuje ilość popełnianych błędów, zwiększa komfort pracy.

Rozporządzenie

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Wyciąg z rozporządzenia dotyczący oświetlenia w zakładzie pracy.

Procedura pomiaru oświetlenia

Na procedurę pomiaru natężenia oświetlenia składa się szereg czynności przygotowawczych, a sam pomiar natężenia oświetlenia jest zwieńczeniem czynności poprzedzających.

Dokumentacja miejsca pomiarów oświetlenia

Pierwszym krokiem jest sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej poddanych ocenie stanowisk pracy, lub pomieszczeń. Składa się na nią, w zależności od potrzeb i przeznaczenia wyników pomiarów, dokumentacja fotograficzna i opisowa.

Dokumentacja opisowa

W skład dokumentacji opisowej wchodzi opis rodzajów źródeł światła, ich parametrów, wykonywanych czynności itd., identyfikacja miejsc pomiarowych, określenie płaszczyzn roboczych, oraz dla których stanowisk pracy będzie wykonywany pomiar natężenia oświetlenia w jednym polu zadania wzrokowego, a dla których w kilku. Następnie dokonuje się identyfikacji pól bezpośredniego otoczenia i tła.
Obowiązująca norma PN-EN 12464-1 nie zawsze udziela odpowiedzi na pytanie o natężenie oświetlenia dla danego stanowiska pracy, albo pomieszczenia. W takiej sytuacji konieczne jest oszacowanie stopnia trudności pracy wzrokowej oraz wielkości pozornej szczegółu pracy wzrokowej i na tej podstawie określenie wymagań dla danego stanowiska pracy, lub odwołanie się do wycofanych norm oświetleniowych.
Na podstawie dokumentacji opisowej określa się wymagania oświetlenia dla danego stanowiska pracy. Wiąże się to z obniżeniem, albo podwyższeniem normatywu.

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna ułatwia identyfikację zbadanych stanowisk pracy i jednocześnie wskazuje problemy z oświetleniem (niedoświetlenie, olśnienie itd.). Jest pomocna przy omawianiu wyników pomiarów.

Szkice pomieszczeń

Bardzo często także wykonywany jest szkic pomieszczeń z zaznaczeniem stanowisk pracy, a niekiedy również punktów pomiarowych.

Wyświecenie

Na około 30 minut, do godziny włącza się wszystkie źródła światła, przed rozpoczęciem pomiarów, w celu ich wyświecenia. Ma to znaczenie dla oceny, jakości i stanu źródeł światła, oraz wpływa na ich jasność. Wymóg metodologiczny.

Pomiar oświetlenia

Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w wyznaczonych punktach pomiarowych dla pomieszczenia lub na stanowiskach pracy.

Protokół pomiarów

Protokół z wykonanych pomiarów prezentuje wyniki pomiarów oraz ich ocenę w odniesieniu do wymagań zawartych w normach lub wyliczeniach i stanowi podstawę do ewentualnej korekty oświetlenia, oceny ryzyka zawodowego, itd.

Omówienie pomiarów

Po sporządzeniu protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia, protokół jest przekazywany zamawiającemu i omawiamy.

Pomiar oświetlenia awaryjnego

Pomiar oświetlenia awaryjnego należy do dziedziny związanej z ochroną przeciwpożarową i musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach, oraz przepisach przeciwpożarowych. Z tego względu wymaga szczególnej dokładności oraz dokumentacji zgodnej ze standardami Państwowej Straży Pożarnej.