Pomiary oświetlenia

Pomiary oświetlenia, jego natężenia oraz zgodności zastosowanego oświetlenia z wymaganiami odpowiednich norm stanowią jeden z kluczowych elementów oceny zgodności stanowiska pracy, pomieszczenia, obiektu z wymaganiami dla miejsc pracy, a także ochrony przeciwpożarowej.
Pomiar natężenia oświetleniaŚwiatło jest jednym z czynników fizycznych środowiska pracy, zaliczanym do czynników uciążliwych. Zgodnie z § 26 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić oświetlenie zgodne z polskimi normami.

Prowadzimy pomiary oświetlenia na stanowisku pracy w odniesieniu do Polskiej Normy PN-EN-12464-1:2012 – Światło i oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach.

Przeprowadzamy pomiary:

 • oświetlenia ogólnego,
 • oświetlenia na stanowiskach pracy:
  • pola zadania wzrokowego,
  • pola bezpośredniego otocznia,
  • pola tła,
 • współczynnika odbicia.

Podsumowaniem pomiarów jest protokół pomiarowy z odniesieniem do Polskiej Normy PN-EN-12464-1:2012.

Dodatkowo podczas pomiarów przeprowadzamy kontrolę źródeł światła pod kontem współczynnika oddawania barw.

Miejsca prowadzenia pomiarów oświetlenia

 • Zakłady produkcyjne i usługowe, rzemieślnicze itd.
 • Biura, stanowiska komputerowe i inne.
 • Sklepy, galerie, boksy, itd.
 • Magazyny, rampy, podjazdy, itd.
 • Urzędy i obiekty użyteczności publicznej, itd.
 • Szkoły, sale lekcyjne, pomieszczenia socjalne, sale gimnastyczne, itd.
 • Przedszkola, żłobki.
 • Przychodnie, gabinety lekarskie, itd.
 • Inne pomieszczenia i miejsca pracy.

Pomiary oświetlenia awaryjnego

pomiary oświetlenia awaryjnegoZagadnienie związane z oświetleniem awaryjnym zostało unormowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instalacja oświetlenia awaryjnego traktowana jest jako urządzenie ochrony przeciwpożarowej i podlega kontroli co najmniej raz w roku.

Instalacja oświetlenia awaryjnego musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN-1838:2013 – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

Pomiary oświetlenia awaryjnego są odnoszone do szczegółowych wymagań normy. Wyniki pomiarów są porównywane z wymaganiami normy.

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

pomiary oświetlenia ewakuacyjnegoZagadnienie związane z oświetleniem awaryjnym zostało unormowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instalacja oświetlenia awaryjnego traktowana jest jako urządzenie ochrony przeciwpożarowej i podlega kontroli co najmniej raz w roku.

Instalacja oświetlenia awaryjnego musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN-1838:2013 – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego są odnoszone do szczegółowych wymagań normy PN-EN-1838. Otrzymane wyniki pomiarów są następnie porównywane z wymaganiami normy i na tej podstawie sporządzany jest protokół z pomiarów.